Alpha City

Alpha City
Mega city by zer05um

Index
-Alpha City i tal
-Muren
-Alpha Citys opdeling
-Styre
-Borger
-Civile
-Statsløse

-Alpha City i tal

Byen areal er 1885 Km2
Indbygger i alt 816.051.861
120.023.450 Borger i byen
680.028.411 Civile i byen
16.000.000 Stats løse i byen
Personer pr. kvadratmeter 2,3
Højt uddannede 15%
Uddannede 20%
Grundskole 50%
Ingen uddannelse 15%
Antal Mega komplekser 53340

Muren 154 km lang 200 meter høj

-Muren

Alpha city er omgivet af 154 km, lang mur som hælder lidt indad og når en højde på 200 meter, muren er 30 meter tyk i bunden og 6 meter i toppen og det meste af den, er massiv, der er godt 40.000 kamera som over våger muren, og der er monteret 7700, 88 mm Railguns, som en del af byens narforsvar.
Der er fire store porte i muren. Nord Port, Syd Port, Øst Port og Vest Port, disse danner grundlaget for de to hovedveje i byen Road NS og Road EW. Hver af portene er 20 meter højde og 40 meter i længen.
Ud over de 4 store porte, er der yderligere otte meget mindre materiale porte ind i byen, som styres af firmaer som også har ansvar for sikkerheden omkring dem.

-Byens opbygning

Byen er op delt i 8 inder zoner, 12 mellem zoner og 16 ydre zoner hver zone er i gennemsnit 52 km2. Det er hovedvejene NS, EW, 00S,00W,00N og 00E som er de naturlige opdelinger i byen.

-Styre i Alpha City

Mega Blokke er selv styrene enheder, det vil sige at alle der har stemme ret i en blok kan vælge hvem der skal sidder i blokkens bestyrelse, bestyrelsen skal bestå af mindst ni personer, fra blokken (efter lov CA 5.2) der af holdes valg hver firer år, det BS’s opgave at andenmester drift/vedligeholdelse af blokken, også for at opretholdelsen af blokkens internt sikkerhed dvs. lov og orden.

Zone Rådet består af, et medlem af hver Blok, i Zonen, de har ansvaret for at andenmester CA’s love, og driften af alle yder anlæg i deres zone.

By Rådet (CA) består 72 mellemmer, fordelt på denne måde, et medlem fra alle Zone rådene og 36 folkevalgte, der er valges til By rådet hver fire år.
By rådet skal vælge i personer til at være formand for et af de ni ministerier,
Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Fødevareministeriet, Udviklingsministeriet, Uddannelsesministeriet, Udenrigsministeriet, Klimaministeriet og Sundhedsministeriet.

Højrådet, består at de ni minister, det er dem som kan frem lægge lovforkslag til byrådet, og hvis der kommer krise, der det højrådet som over tager styringen af byen.

-Borger

For at blive borger skal man tjene byen i mindst ti år, enten i forsvaret eller som socialmedarbejder man kan også blive udmærket til Borger hvis man har udført en udalmenlig bedrift.
Kun borger har valg ret og kun borger kan opstille til valg, borger har også letter til at få ret til at få børn, og kan få højer rettigheder, så som våbentilladelser osv.

-Civile

Alle bliver født til at være civile, har ikke ret til at vælge eller til at opstille til nogle råd, men ellers har de samme rettigheder som borger.

-Statsløse

Disse personer har ingen rettigheder og er ikke omfattede af nogle love.

Alpha City

The Keys to the Portals Driemon